Jubileum Feestavond

Na afloop van de open dag zullen de leden van de afdeling en de medewerkers aan de dag samen met hun partners een gezellige avond hebben met een buffet. Al onze leden zijn via een ouderwetse brief uitgenodigd en ook de medewerkers aan de open dag zijn – in dit geval via e-mail – inmiddels geïnformeerd.

We zijn blij te kunnen melden dat er maar liefst 28 aanmeldingen zijn binnengekomen, dus het beloofd zeker leuke happening te worden. Het buffet is inmiddels besteld!

Voor de volledigheid volgt hieronder de uitnodiging.


Beste leden van de afdeling ZWN van de VRZA, medewerkers aan de open dag op 18 november en partners van deze.

Op zaterdag 18 november vieren we het 25 jarig bestaan van de afdeling ZWN van de VRZA. U als ontvanger van deze brief bent lid van deze afdeling of heeft uw medewerking toegezegd voor deze dag.

Overdag hebben we een open dag in de clubshack en de loods van de HZ die daar aan grenst. Tijdens deze dag zijn er presentaties te zien van diverse onderdelen van het radio­ zendamateurisme. Over die open dag zijn al diverse berichtgevingen gedaan.

Met deze brief willen we jullie uitnodigen voor de feestavond die volgt op de open dag.

Als alle belangstellende bezoekers om 16.00 uur de deur uit zijn willen we met elkaar samen een heerlijk buffet gaan nuttigen en daarna een gezellige avond hebben met een hapje, drankje en misschien zelfs een dansje.

Het buffet dient tijdig besteld te worden en daarom willen we van jullie weten of je die avond ook mee komt eten. We vragen per persoon een bijdrage van € 10,­-. De overige kosten voor het eten en drinken worden betaald vanuit de clubkas.

Wil je met ons mee eten geef je dan voor zaterdag 28 oktober op bij Karin via pd0km@vrza.nl en geef dan aan of je alleen komt of met je partner. Geef ook aan of je speciale wensen hebt vanwege dieet of allergie.

Wij zouden het erg gezellig vinden als jullie allemaal komen om dit feest mee te vieren.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de feestcommissie
Karin Mijnders, PD0KM