AT opent E-mailadres voor repeaterstoringen

Het Agentschap Telecom, de ons welbekende overheidstoezichthouder op o.a. het ethergebruik, heeft een e-mailadres geopend voor het melden van moedwillige storingen op amateurrepeaters. Dit fenomeen, officieel in goed Nederlands “intruden” genoemd, is n.l. een langjarig terugkerende ergernis van repeatergebruikers. Onderstaand bericht is afkomstig van de pas vernieuwde AT website.

E-mailadres voor repeaterstoringen radiozendamateurs

Agentschap Telecom opent een e-mailadres voor zendamateurs om te melden waar, wanneer en hoe er intruders op de Nederlandse repeaters worden waargenomen. Het  e-mailadres is repeaterstoringen@agentschaptelecom.nl.

Input voor onderzoek naar repeaterstoringen

Als zendamateurs tijdens dit intruden vaker op de ingang van een repeater luisteren kan snel waardevolle informatie worden verzameld over de locatie waar intruders zich bevinden. Met deze informatie kan Agentschap Telecom een gericht onderzoek doen met een goede kans van slagen. Wangedrag van mede-zendamateurs kan hier ook gemeld worden, maar het is in eerste instantie een taak van de zendamateur zelf om daar iets van te zeggen (sociale controle).

Optreden door Agentschap Telecom

Door dit e-mailadres is het ook niet meer nodig om een storingsmelding over deze ‘storingen’ in te dienen. Agentschap Telecom weet dat dit intruden plaatsvindt en wil daartegen optreden. Tot nu toe ontbrak het aan voldoende richtinggevende informatie.

Vermelding van resultaten

Op de e-mails vindt geen terugkoppeling plaats. Als een melding aanleiding is om een storingsmelding aan te maken, neemt het agentschap contact met de melder op. Resultaten worden verspreid via de gebruikelijke kanalen, waardoor de hele amateurgemeenschap op de hoogte wordt gebracht.

pa3hfj

Wijnand PA3HFJ is de webmaster van www.pi4zwn.nl en als zodanig verantwoordelijk voor zowel het technisch functioneren van de site als de inhoud. Tevens is hij namens het DQB sub-QSL-manager voor Regio 44.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *