Uitnodiging Jaarvergadering

De afdelingsbijeenkomst van februari staat traditioneel geheel in het teken van de jaarvergadering. Het is bij uitstek de gelegenheid om je stem te laten horen én meewegen in de besluitvorming rondom onze afdeling. Als het goed is hebben de leden van de afdeling reeds de uitnodiging via email ontvangen maar voor de volledigheid publiceren we hem ook op de website.

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 7 februari a.s in onze locatie “PSD gebouw” te Vlissingen. De aanvang is om 20:00 uur.

Leden die het bestuur willen versterken kunnen zich opgeven tot aanvang van de vergadering.

Agenda punten graag tijdig opgeven, uiterlijk 1 week voor de vergadering!

AGENDA
  1. opening en vaststellen van de agenda
  2. verslaggeving van de vorige ledenvergadering
  3. Jaarverslag 2017 door de secretaris
  4. financieel jaarverslag 2017 door de penningmeester
  5. verslag kascontrole commissie
  6. bestuursverkiezing
  7. mededelingen van het bestuur
  8. activiteiten in 2018
  9. rondvraag en vaststelling van de volgende ledenvergadering

Indien u niet aanwezig kunt zijn, dan graag een berichtje aan de secretaris

e-mail: pi4zwn@vrza.nl of pa3geo@vrza.nl

 

Met vriendelijke groet,

Secretaris VRZA-ZWN

Robert Poortvliet PA3GEO

pa3hfj

Wijnand PA3HFJ is de webmaster van www.pi4zwn.nl en als zodanig verantwoordelijk voor zowel het technisch functioneren van de site als de inhoud. Tevens is hij namens het DQB sub-QSL-manager voor Regio 44. Hij is daarnaast één van de begeleiders van de in 2018 gestarte N/F-cursus..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *