Reguliere Activiteiten

Onze afdeling kent een aantal activiteiten die regelmatig terugkeren. Hieronder vind je een overzicht. Voor het verkrijgen van meer informatie is steeds een emailadres vermeld, maar je kunt uiteraard ook de nieuwsberichten en de activiteitenagenda op deze website in de gaten houden! Verder moet nog worden vermeld dat onze activiteiten in principe altijd open staan voor iedereen die zich in onze mooie hobby verdiept, dus ook niet-leden van onze vereniging zijn van harte welkom. Een aantal activiteiten wordt samen met de plaatselijke Veron afdelingen Walcheren en/of Vlissingen georganiseerd.


Afdelingsbijeenkomsten

Iedere eerste woensdag van de maand komen de leden van de afdeling om 20:00 uur bijeen in onze clublocatie. De bestuursmedelingen worden gedaan, de QSL-kaarten worden door de QSL-manager uitgewisseld en de komende activiteiten worden besproken, dit alles onder het genot van een bakje koffie of een biertje. Ook worden er regelmatig speciale onderwerpen belicht. Er wordt nadrukkelijk niet vergaderd, op de jaarvergadering na, die elk jaar in februari plaats vindt. Een ongedwongen en gezellige sfeer is ons motto!

Organisatie: afdelingsbestuur,


VRZA Locatorcontest

De tweede dinsdag van de maand staat in het teken van de VRZA Locatorcontest. Deze landelijke contest, die van 20:00 tot 23:00 uur lokale tijd wordt gehouden, vindt plaats op banden van 6m en hoger. Het reglement is op de landelijke VRZA-site te vinden. Momenteel doet de PI4ZWN contestcrew mee vanuit de shack van Karin PA2KM en Wijnand PA3HFJ, in de zomer wordt ook wel eens een “portabele” locatie opgezocht.

Organisatie: Wijnand PA3HFJ,


Techno Avond

Op de derde woensdag van de maand wordt er vanaf 19:30 uur aandacht besteed aan de radiotechniek tijdens de Techno Avond. Er kan gebruik worden gemaakt van (meet)apparatuur die je zelf niet hebt. Is bepaalde apparatuur niet aanwezig dan willen andere leden jou wellicht ten dienste staan en deze meenemen. Ook is het nu mogelijk om wat langer aan iets bezig te zijn dan een enkel uur. In die zin kun je spreken van zelfbouwavond. Maar er zijn ook gezamenlijke belangen: de clubshack zelf en het is best leuk om gezamenlijk wat aan te pakken. (Uiteraard horen daar ook wel eens minder leuke klusjes bij) Een paar voorbeelden: bezig zijn met microcontrollers, je project/blooper meenemen, digitale radio experimenten, zelfbouwprojecten, klussen in en rondom de clubshack.

Organisatie: Jeroen PE1MWB, en Wijnand PA3HFJ,


Vossenjagen

In de periode april – september worden er een aantal 80 meter vossenjachten georganiseerd. Meestal vinden deze plaats op Walcheren, ten westen van het Kanaal door Walcheren, maar soms wordt ook de oostkant met een gedeelte Zuid-Beveland opgezocht. De data worden in onderling overleg vastgesteld en via deze website bekend gemaakt.

Tevens wordt er een à twee maal per jaar een nachtvossenjacht gehouden, in een bepaald gebied in de provincie Zeeland. Meestal vinden deze in de winter en/of het najaar plaats. Voor de exacte data: houdt deze site in de gaten!

Organisatie: Karin PA2KM,


PACC Contest

Jaarlijks vindt in februari de door de Veron georganiseerde PACC contest plaats. VRZA ZWN doet hier samen met Veron Walcheren aan mee onder de call PI4WAL. Het is een contest die ook bij buitenlandse zendamateurs in de belangstelling staat.

Organisatie: Robert PA3GEO,


IOTA -> COTA Weekend

Vele jaren een traditie: het IOTA weekend op EU-146 oftewel Schouwen. Sinds 2011 is echter de camping van “boer Dekker” te Lewedorp de plaats van bestemming en werd het IOTA-weekend het COTA-weekend: Camping On The Air. Camping Buitenhof wordt medio maart gereserveerd voor onze radio-activiteiten, waarbij niets moet en alles mag, zoals het maken van verbindingen en het bouwen en testen van bijzondere antennes. En natuurlijk wordt de plaatselijke chinees uitgenodigd om ons diner langs te komen brengen. Het IOTA, oh nee, COTA weekend is altijd weer een bijzonder gezellig gebeuren.

Organisatie: VRZA ZWN en VERON WAL


Familievelddag

Zo ongeveer sinds de oprichting van de afdeling wordt door de leden van VRZA ZWN op Hemelvaartsdag een recreatieterrein opgezocht om samen “/P” met de hobby bezig te zijn. De laatste jaren is de Oranjeplaat nabij Arnemuiden duidelijk de favoriete stek waar, buiten Hemelvaartsdag, ook op de zomerse zondagen veel leden van VRZA ZWN en Veron Walcheren te vinden zijn.

Organisatie: Jeroen PE1MWB,


Velddagweekend

In juni wordt er een Velddagweekend georganiseerd, zo mogelijk gelijktijdig met de internationale VHF Velddagcontest. Al vele jaren vinden deze velddagen plaats op camping Buitenhof te Lewedorp. Tijdens dit weekend wordt er vaak met allerhande antennes geknutseld bij de kampeermiddelen van de diverse deelnemers.

Organisatie: Wijnand PA3HFJ,


Lighthouseweekend

Eind augustus wordt het International Lighthouseweekend gehouden, een activiteit waarbij wereldwijd vuurtorens en lichtschepen geactiveerd worden. De Walcherse zendamateurs doen hier al jaren aan mee vanuit de hoge vuurtoren te Westkapelle. De laatste jaren wordt ook de lage vuurtoren in dezelfde plaats hierbij betrokken.

Organisatie: Dan PA1FZH,


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *