Special Events

Door de jaren heen heeft VRZA Zuid West Nederland heel wat bijzondere activiteiten georganiseerd of er aan meegewerkt. Daarbij wordt meestal een speciale call in de lucht gebracht en een verbinding daarmee wordt dan ook beloond met een speciale QSL-kaart.

Achter het menu “Special Events” boven deze pagina is nadere informatie m.b.t. deze activiteiten en roepnamen te vinden.

Overigens kunnen ook de activiteiten van afzonderlijke leden hier desgewenst een plekje krijgen.

Als je meer informatie zoekt dan op deze pagina’s beschikbaar is, aarzel dan niet en mail ons via ">.


Through the years VRZA Zuid West Nederland organised a lot of special activities or cooperated with others on their events. Most of the time there is a special callsign activated and a QSO rewarded with a special QSL-card for the occasion.

Behind this menu “Special Events” on top of this page there is some information about these activities and callsigns available.

Also special activities of individual members can be placed here on request.

Would you like more information then available on these pages, please do not hesitate to email us via ">.