PA75SODS – 75 jaar Slag om de Schelde

English abstract below

Dit jaar herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat het zuiden van Nederland is bevrijd. In Terneuzen vindt de nationale herdenking plaats op 31 augustus 2019 met een groot evenement waarvan voor radio en televisie verslag wordt gedaan. Er is gekozen voor aandacht voor de Slag om de Schelde omdat die altijd onterecht in de schaduw heeft gestaan bij de mislukte operatie Market Garden.

Hoewel Vlissingen pas op 1 november 1944 is bevrijd willen de zendamateurs van PI4ZWN, die hun clubshack in Vlissingen hebben, die dag ook meedoen door een radio-veldstation te activeren op Uncle Beach te Vlissingen waar o.a. de Schotten zijn geland. We zullen de tenten opslaan bij de Oranjemolen en de Duitse waarnemingsbunker aan de groene boulevard.

De inzet van marconisten en radiogroepen binnen het verzet speelde een grote rol bij het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Het is dus juist daarom daarbij stil te staan op die dag tijdens de Nationale herdenking.

Kampement

Er zal een kamp opgezet worden met diverse legertenten. Er zal een tent aanwezig zijn waar met legerapparatuur uit WOII, die in die tijd op land en vanuit de lucht werd gebruikt voor de communicatie tussen de geallieerden, verbindingen gemaakt worden. Vanuit een andere tent zullen we met modernere apparatuur op HF/VHF en UHF uitkomen met de speciale call PA75SODS (Slag Om De Schelde).

Tevens zal er doorlopend een demonstratie zijn van de Enigma. De legendarische coderingsmachine die de Engelsen wisten te doorgronden, waardoor luisterstations aan de Engelse kust de berichten konden opvangen van de Duitsers die dan vervolgens werden gedecodeerd door, jarenlang geheim gehouden, medewerkers in “Bletchley Park”. Het kunnen manipuleren van de communicatie op deze wijze heeft tot een aanmerkelijke bekorting van de oorlog geleid en hierdoor werden veel levens gespaard.

Het Nederlandse verzet, waarvoor ook in Zeeland de Binnenlandse Orde Dienst actief was, verstrekte ook informatie aan Bletchley Park via radiocommunicatie (de groep “Albrecht”). Ook werden geallieerde operaties zoals “Mallard” bij de Sloedam geholpen door de inzet van amateur radiozendinstallaties.

Routebeschrijving

De activiteiten op 31 augustus vinden plaats nabij Uncle Beach te Vlissingen, nabij de Oranjemolen.

>>>> Bekijk hier de routebeschrijving naar het terrein

Special Call PA75SODS

Op en rond deze dag zal de speciale callsign PA75SODS worden geactiveerd door amateurs uit Regio 44.

>>>> Lees hier alles over PA75SODS

Organisatie

De organisatie van de activiteiten rondom PA75SODS is in handen van Karin PA2KM, René PA3CKP, Dan PA1FZH en Cor PA0AM. Heb je vragen over deze activiteit dan kun je een berichtje sturen, maar je kunt natuurlijk ook een van deze amateurs aanschieten mocht je ze tegen het lijf lopen!

>>>>


English abstract

This year we commemorate the liberation of the southern part of The Netherlands in WW2. In the city Terneuzen (located in the Zeeland province) the national festivities will commence with live TV-coverage on the 31th of August. The Battle of the river Scheldt was a very important one but still is less known than the “famous” Operation Marketgarden.

On the same date several radio amateurs residing on the island of Walcheren will setup a special event station on Uncle Beach, the place where the Scottish soldiers landed for the liberation of the city of Flushing (Vlissingen). We will activate the special callsign PA75SODS (Slag Om De Schelde). On 80m old WW2 radio equipment will be used, also in AM modulation! Also there will be demonstrations of the Enigma codingmachine.

Around this special date the special event callsign is also put on air, this will be in the period from August the 26th until the 22nd of September. So keep your eyes on the DXcluster!

Online Logbook

For this activity an online logbook is available so you can check whether you made it to our log. We will try to log our QSO’s live in the logbook.

>>>> Enter here the Online Logbook of PA75SODS

All QSO’s with PA75SODS will be rewarded with a special QSL-card.