Het Afdelingsbestuur

Zoals elke afdeling heeft ook de afd. Zuid West Nederland een afdelingsbestuur. De bestuursleden worden tijdens de jaarvergadering gekozen door de leden van de afdeling, en zorgen er voor dat de randvoorwaarden voor de activiteiten in afdelingsverband geregeld zijn. Denk hierbij aan het voeren van correspondentie en het bijhouden van de financiën, maar ook het onderhouden van de contacten met de eigenaar van onze clubshack en het entameren van activiteiten behoren tot de taken van het afdelingsbestuur.

Het organiseren van activiteiten is niet persé een taak van het bestuur, want de VRZA huldigt het principe dat activiteiten niet alleen vòòr, maar vooral dóór de leden worden georganiseerd. Want dat is nu juist het leuke van een afdeling: samen dingen ondernemen!

Samenstelling afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur bestaat sinds februari 2024 uit de volgende drie leden:

Danny Hamers • PA3BLI

Functie: Voorzitter

email:

Michel Bleijenberg • PD4AVO

Functie: Secretaris

email:

René Cornelisse • PA3CKP

Functie: Penningmeester

email:

Bereikbaarheid

Het afdelingsbestuur is ook bereikbaar via het algemene e-mailadres