PB6BB – Schuilbunker Bescherming Bevolking

English abstract below

Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 9 september 2023 wordt de voormalige BB schuilbunker te Westenschouwen geactiveerd onder de call PB6BB. Eerder gebeurde dat al in 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.

Toegang tot BB-bunker / Entrance to shelter

De BB bunker “beschermd onderkomen” is gebouwd in 1968 tijdens de Koude Oorlog. Het doel van de bunker was om een schuilplaats te bieden voor 3 vrijwilligers van de Bescherming Bevolking. Deze mannen (vrouwen kwamen niet in aanmerking) zouden, als “de Russen” een atoombom op Nederland zouden hebben geworpen, op de naastgelegen uitkijktoren metingen uitvoeren om zodoende de verspreiding van de fall out te bepalen.

De bedoeling was dat deze 3 mensen maximaal 3 dagen in deze ondergrondse bunker konden schuilen totdat de fall-out zou zijn neergeslagen. De bunker ligt in het duingebied op 25 meter boven zeeniveau. De naastgelegen uitkijktoren ligt op ca. 40 meter boven zeeniveau.

Gelukkig is de bunker, behalve voor regelmatige oefeningen, nooit daadwerkelijk in gebruik geweest. Deze dag was de bunker een onderdeel van “Forten on the air”.

Het Special Event Station wordt op persoonlijke titel in de lucht gebracht door Wijnand PA3HFJ, Robert PA3GEO en Karin PA2KM en is actief op HF en 2 meter. Rondleidingen in de bunker worden verzorgd door de beheerder, Dan PA1FZH en Paul. Een speciale QSL-kaart wordt via het DQB verzonden.

>>>> Bekijk hier het online logboek van PB6BB

New since 2020: activation of Flora-Fauna “Kop van Schouwen” PAFF-0113. We are also on IOTA EU-146.


During the Dutch Open Monumentsday on saturday 9th of september 2023 the former Civil Defence shelter near Westenschouwen village will be activated with the callsign PB6BB. Earlier in 2018, 2019, 2020, 2021 and 2022 this was also the case.

Binnenzijde bunker / Interior of shelter

This shelter was build in 1968 during the Cold War. It’s purpose was to offer a hidingplace for 3 Civil Defence volunteers. These men (woman were not allowed) would, in case “The Russians” dropped a nuclear bomb at The Netherlands, conduct measurements from the neighbouring tower to determine the spread of fall-out.

The three men were supposed to be able to stay a maximum of three days in the underground shelter until the fall out would have been precipitated. The shelter is situated in an area of dunes, 25 meters above sealevel. The accompanying tower lays about 40 meters above sealevel.

The Civil Defence shelter was, besides regular excercises, fortunately never on active duty. On this day there are several Dutch fortesses and the like on the air!

The Special Event Station will be activated by Wijnand PA3HFJ, Robert PA3GEO and Karin PA2KM and active on HF and 2 meters. Tours in the shelter are organised by the trustee, Dan PA1FZH and Paul A special QSL-card will be sent via bureau.

>>>> Enter here the online logbook of PB6BB