PB6BB – Schuilbunker Bescherming Bevolking

English abstract below

Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 8 september 2018 en 14 september 2019 werd de voormalige BB schuilbunker te Westenschouwen geactiveerd onder de call PB6BB.

Toegang tot BB-bunker / Entrance to shelter

De BB bunker “beschermd onderkomen” is gebouwd in 1968 tijdens de Koude Oorlog. Het doel van de bunker was om een schuilplaats te bieden voor 3 vrijwilligers van de Bescherming Bevolking. Deze mannen (vrouwen kwamen niet in aanmerking) zouden, als “de Russen” een atoombom op Nederland zouden hebben geworpen, op de naastgelegen uitkijktoren metingen uitvoeren om zodoende de verspreiding van de fall out te bepalen.

De bedoeling was dat deze 3 mensen maximaal 3 dagen in deze ondergrondse bunker konden schuilen totdat de fall-out zou zijn neergeslagen. De bunker ligt in het duingebied op 25 meter boven zeeniveau. De naastgelegen uitkijktoren ligt op ca. 40 meter boven zeeniveau.

Gelukkig is de bunker, behalve voor regelmatige oefeningen, nooit daadwerkelijk in gebruik geweest. Deze dag was de bunker een onderdeel van “Forten on the air”.

Het Special Event Station werd op persoonlijke titel in de lucht gebracht door Wijnand PA3HFJ, Robert PA3GEO en Karin PA2KM en was actief op HF en 2 meter. Rondleidingen in de bunker werden verzorgd door de beheerder, Dan PA1FZH en Paul. Een speciale QSL-kaart is via het DQB verzonden.

>>>> Bekijk hier het online logboek van PB6BB


During the Dutch Open Monumentsday on saturday 8th of september 2018 and 14th of september 2019 the former Civil Defence shelter near Westenschouwen village was activated with the callsign PB6BB.

Binnenzijde bunker / Interior of shelter

This shelter was build in 1968 during the Cold War. It’s purpose was to offer a hidingplace for 3 Civil Defence volunteers. These men (woman were not allowed) would, in case “The Russians” dropped a nuclear bomb at The Netherlands, conduct measurements from the neighbouring tower to determine the spread of fall-out.

The three men were supposed to be able to stay a maximum of three days in the underground shelter until the fall out would have been precipitated. The shelter is situated in an area of dunes, 25 meters above sealevel. The accompanying tower lays about 40 meters above sealevel.

The Civil Defence shelter was, besides regular excercises, fortunately never on active duty. On this day there were several Dutch fortesses and the like on the air!

The Special Event Station was activated by Wijnand PA3HFJ, Robert PA3GEO and Karin PA2KM and active on HF and 2 meters. Tours in the shelter were organised by the trustee, Dan PA1FZH and Paul. A special QSL-card is sent via bureau.

>>>> Enter here the online logbook of PB6BB