Fotoboek 2010

De foto’s van de activiteiten in 2010.

Ook in 2010 was de crew van PI4ZWN weer QRV tijdens de VRZA QSO-Party.

Een van de jaarlijks terugkerende activiteiten is de barbecue ter gelegenheid van de opening van het nieuwe seizoen na de zomervakantie. Deze keer een record deelname van maar liefst 26 personen! De barbecue vond plaats op woensdag 8 september 2010.

Tijdens de Techno Avond van 16 juni 2010 werd de door PE1OYT geschonken antennemast (uitschuifbaar type Tennamast) buiten gemonteerd.

Het velddagweekend te Lewedorp werd goed bezocht, met een prachtige dag op zaterdag en helaas, zoals de afgelopen jaren, een natte zondag.

De traditie wil dat er op Hemelvaartsdag de Familievelddag wordt gehouden. En hoewel het weer niet mee zat, was er toch een behoorlijke belangstelling voor deze opening van het buitenseizoen.

Al ruim 20 jaar strijken diverse amateurs onder de bezielende leiding van Jan PA3BKZ omstreeks maart een weekend neer in Westenschouwen, ofwel EU-146.

Tijdens de maart-bijeenkomst van de Veron afd. Walcheren werd er door Dan PA1FZH een lezing gehouden over het Enigma code-apparaat.

Veron Walcheren en VRZA Zuid West Nederland namen ook in 2010 weer gezamenlijk deel aan de PACC contest onder de call PI4WAL vanuit de PI4ZWN clubshack.

Op woensdag 6 januari 2010 werd de traditionele Nieuwjaarsreceptie van VRZA ZWN gehouden. Karin PD0KM zorgde voor de hapjes en drankjes, en Latci PD0ROF liet zijn frietpan weer stomen voor de snacks. Wim PA0WDZ verzorgde een beamer, waarmee Jeroen PE1MWB de nodige foto's uit de oude doos liet zien. Kortom: het was weer een bere-gezellige bijeenkomst!