De VRZA landelijk

De VRZA, opgericht in 1951, is een vereniging van, voor en door radiozendamateurs. Zij stelt zich ten doel het radiozendamateurisme te bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen.

Dit gebeurt onder meer door:

  • het onderhouden en bevorderen van contacten op nationaal en internationaal gebied met organisaties en instellingen die zich met het radiozendamateurisme bezighouden (zoals: Rijksdienst voor Radiocommunicatie, zusterverenigingen, e.d.)
  • het uitgeven van een digitaal verenigingsorgaan (CQ-PA) en andere publikaties die verband houden met het radio-zendamateurisme
  • het verzorgen van cursussen en cursusmateriaal bij de opleiding voor het amateurradio-zendexamen
  • zitting te (laten) nemen in de examencommissie voor radio-zendamateurs.
  • deelname in het Dutch QSL Bureau dat de verzending en ontvangst van QSL-kaarten verzorgt
  • het in stand houden van de verenigingszender PI4VRZ/A
  • het vormen en in stand houden van plaatselijke of regionale afdelingen.

Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden. Het bestuur van de VRZA legt tijdens deze vergadering rekening en verantwoording af over de gang van zaken en het gevoerde beleid. Ook wordt door het bestuur een beleidsnota en financiële begroting voor het lopende verenigingsjaar gepresenteerd. Deze vergadering is voor ieder lid toegankelijk en elk lid brengt, indien nodig, persoonlijk zijn stem uit.

Leden

De VRZA heeft als leden zendamateurs, aspirant-zendamateurs, luisteramateurs en ereleden. Elk lid wordt zo mogelijk bij een afdeling ingedeeld.

  • Radiozendamateurs zijn personen die in het bezit zijn van een amateurradio-zendmachtiging.
  • Aspirant-zendamateurs zijn zij die zich voorbereiden op het examen dat door de Rijksdienst voor Radiocommunicatie wordt afgenomen voor het verkrijgen van een amateurradio-zendvergunning.
  • Luisteramateurs zijn personen die frequentiebanden beluisteren die aan de amateurdienst zijn toegewezen.

Website

Op de website van de VRZA is meer informatie over de vereniging te vinden. Het adres van de site is: www.vrza.nl. Uiteraard kan je ook altijd contact opnemen met onze afdeling via of nog beter, kom eens langs tijdens een van onze activiteiten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *