Samenwerking met VERON afdelingen Walcheren en Vlissingen

De VRZA ZWN werkt samen met de VERON afdelingen Walcheren en Vlissingen. We hebben een aantal gezamenlijke activiteiten. En ook staat deelname door leden aan elkaars activiteiten open. Verder geven de drie samenwerkende afdelingen het e-blad Deltaloep uit. Dit wordt onze leden per email toegestuurd.

Een stukje geschiedenis

Al voor de oorlog hadden zendamateurs zich verenigd. Na de oorlog had je de VERON en een paar jaar daarna is de VRZA opgericht. Uiteraard omdat een aantal het niet eens was met een aantal anderen. Ja, conflicten kunnen lang doorwerken. Uiteindelijk gaat het niet meer om het oorspronkelijke geschil. Mensen zijn gewoon verschillend en hun club dient belangen en heeft een sfeer waar bij je je al of niet thuis voelt. Dat is niet alleen landelijk zo, dat is plaatselijk bij de verschillende afdelingen ook zo.

Zeeland is een relatief dunbevolkt gebied en heeft een eilanden cultuur. Dat houdt in dat de bewoners door de natuur al is opgedeeld in kleinere groepen. De Zeeuwse radio-zendamateur groepen zijn dus klein en hebben ieder hun eigen culturele achtergrond. Maar kleine groepen kunnen niet zoveel alleen, samenwerking levert meer op!

Samenwerking

De sleutel tot samenwerking was juist niet de bestuurlijke structuur te laten versmelten en de verschillen op te heffen, maar gezamenlijk activiteiten te initiëren. Indertijd werd de Activiteiten Stuur Groep opgericht. Zij bestond uit leden van de samenwerkende afdelingen. Dit heeft veel goed gedaan. Mensen konden elkaar weer vinden. De stuurgroep kon activiteiten initiëren en aansturen waar leden zelf mee kwamen.

De besturen en leden van een afdeling kregen ook een ander beeld van hoe ze met hun leden, de activiteiten moesten omgaan. Dat was een positieve ontwikkeling. Uiteindelijk was de Activiteiten Stuur Groep niet meer nodig. De besturen en leden van een afdeling weten elkaar te vinden. Zo heel af en toe is het nodig dat de voorzitters van de afdelingsbesturen met elkaar een officieel overleg hebben. Maar doorgaans weten leden bij het organiseren van een activiteit elkaar te vinden en hoe ze moeten overleggen met hun afdelingsbesturen.

Daarmee is identiteit voor de afdelingen toch behouden en is er een juridisch eigen onderdak. En bovenal is er een goede samenwerking!