Doel van de VRZA afdeling ZWN

Zuid West Nederland is een afdeling van de landelijke vereniging VRZA, Vereniging van Radio Zend Amateurs.

Het doel van onze afdeling is:

  • Onze afdelingsleden de mogelijkheid te geven om samen te komen en daarbij wetenswaardigheden omtrent de hobby met elkaar te delen.
  • Onze afdelingsleden een plaats te geven om met het radiozendamateurisme bezig te zijn. Te zenden, te bouwen en te experimenteren
  • Om nieuwe leden op te leiden tot gecertificeerde zendamateurs.

Samenwerking

Hoewel we vaak onzichtbaar zijn hebben we toch een aantal vast groeperingen waar we mee samen werken.

VERON

De VERON (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland) is de zustervereniging van de VRZA. Onze afdeling werkt nauw samen met de leden van de Zeeuwse VERON afdelingen.

Samen met de VERON afdeling Walcheren bieden wij een cursus aan om toekomstige zendamateurs voor te bereiden op het vereiste examen.

SCOUTING NEDERLAND

Gedurende het jaar werken we een aantal keren met verschillende Scouting onderdelen samen.

JOTA-JOTI: een activiteit waarbij Scouts van over de hele wereld met elkaar verbindingen mogen maken via de radio en de computer met daarvoor speciaal bedoelde chatkanalen.

HIT: Een jaarlijks nationaal kamp tijdens het paasweekend waarbij een van de onderdelen, de TeCoHIT, geleid wordt door Radio-zendamateurs die tevens Scout zijn en waar de deelnemers de basiskennis wordt aangeboden van Radio- en Computertechniek.

Radio-Vossenjacht: Elk jaar gaat een groepje radioamateurs op verzoek van diverse scoutinggroepen met hen op pad voor een Radio-Vossenjacht. De leden leren hier spelenderwijs en zonder dat ze het zelf in de gaten hebben ook een stuk radiotechniek terwijl zij met een speciale vossenjachtontvanger op zoek gaan naar een zender die een morse signaal uitzendt.

DARES EN DRCO

DARES en DRCO zijn twee organisaties die bestaan uit zend- en luisteramateurs die samenwerken met (Zeeuwse) gemeentes en de regionale veiligheidsdiensten en garant staan voor een goede noodcommunicatie. Zij hebben als voorbeeld de amateurs die ervoor gezorgd hebben dat tijdens de Watersnoodramp van 1953 de noodhulp op gang kwam en goed gecoördineerd kon worden.