AT: Radiozendamateurs, laten we het leuk houden

Sinds enige tijd kennen we twee landelijke repeaters, PI3UTR op de 2-meterband en PI2NOS op 70 centimeter. Het betreft hier eigenlijk een aantal via internet / hamnet aan elkaar gekoppelde repeaterstations zodat landelijke dekking ontstaat. Helaas blijkt dat het gebruik van deze repeaters nogal te wensen overlaat. Zo is soms het taalgebruik beneden alle peil, maar ook zijn er niet-gelicenseerden actief. Het Agentschap Telecom gaat – getuige het artikel op haar website – daar nu actie op ondernemen.

Radiozendamateurs, laten we het leuk houden

Veel radiozendamateurs maken met plezier gebruik van de bovenregionale repeater PI2NOS. Helaas zijn er ook minder leuke zaken: onder anderen indringers en niet geregistreerden zorgen voor overlast. Ook houden sommige amateurs zich niet (geheel) aan de gedragsregels. Om dit tegen te gaan, gaan inspecteurs van Agentschap Telecom toezien op het gebruik van de repeater.

Agentschap Telecom heeft sinds het in gebruik nemen van de repeater regelmatig meldingen gekregen over ’misdragingen’. Voorbeelden hiervan zijn indringers (intruders), het bewust veroorzaken van storingen en amateurs die hun roepletter niet of nauwelijks gebruiken. Al deze zaken leiden tot irritatie bij zendamateurs die zich wel aan de amateur-etiquette houden en zorgt ervoor dat het relaisstation op die momenten minder goed te gebruiken is.

Lees verder op de website van Agentschap Telecom.

pa3hfj

Wijnand PA3HFJ is de webmaster van www.pi4zwn.nl en als zodanig verantwoordelijk voor zowel het technisch functioneren van de site als de inhoud. Tevens is hij namens het DQB sub-QSL-manager voor Regio 44. Hij is daarnaast één van de begeleiders van de in 2018 gestarte N/F-cursus..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *