DARES Zeeland verbindt overheid en hulpdiensten door de cirkel te sluiten

Met het maken van een verbinding op 17 november 2011 tussen de gemeentehuizen van Zierikzee en Tholen en het gebouw van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) in Middelburg, werd de cirkel gesloten waarmee alle gemeentehuizen in Zeeland met behulp van amateurzenders met elkaar kunnen worden verbonden.

daresOp aangeven van de Officier van Dienst Meldkamer kan DARES Zeeland opgeroepen worden voor communicatieondersteuning tussen gemeenten en hulpdiensten wanneer reguliere communicatie via telefoon, portofoon en internet uitvalt bij een ramp (denk bijv. aan een overstroming). Hierbij valt te denken aan bv. het leggen van contacten tussen een gemeentehuis en dorpskernen (brandweerkazernes), tussen gemeentehuizen onderling, maar ook tussen twee of meerdere “losse” locaties.

DARES Zeeland beschikt over een kernteam dat 24 uur per dag beschikbaar is. Alarmering vindt plaats per telefoon of P2000. Hiertoe heeft DARES Zeeland naast de landelijke alarmeringscodes ook een tweetal alarmeringscodes van VRZ gekregen.

.

Convenant

In augustus 2010 werd, als derde regio in Nederland, het convenant ondertekend tussen DARES Nederland en Veiligheidsregio Zeeland. Hiermee is vastgelegd hoe, wanneer en onder wiens verantwoording DARES ingezet kan worden. Ook het oefenen tussen Veiligheidsregio, de gemeenten, de VC-2 en DARES Zeeland is hier als een verplichting in opgenomen. De DARES Zeeland medewerkers zijn namens DARES Nederland gecertificeerd en voldoen daarmee aan de vereisten voor het uitoefenen van hun functie, zowel op technisch als op procedureel vlak.

Nadat DARES Nederland in 2007 door het toenmalige ministerie van BZK was erkend, kwamen de zaken voor DARES Zeeland in een stroomversnelling. Binnen Veiligheidsregio Zeeland zag men het nut van DARES en werden de overleggen gestart om te komen tot samenwerking.

Dit resulteerde in de schenking van een aantal oude analoge mobilofoons die door DARES Zeeland in eigen beheer werden omgebouwd voor gebruik in de VHF-amateurband. Ook kreeg DARES Zeeland een aantal P2000 pagers en werd een kleine bunker in de duinen van Westenschouwen ter beschikking gesteld. Deze bunker kan gebruikt worden als hoge locatie om verbindingen te ondersteunen, als grotere afstanden moeten worden overbrugd.

Antennes

In november 2008 werd het actiecentrum DARES ter beschikking gesteld in het gebouw van de VRZ in Middelburg en er werd een vaste amateurantenne geplaatst op het gebouw aan de Segeerssingel. Hierna volgde in mei 2009 de eerste vaste amateurantenne op het gemeentehuis in Wissenkerke. Vervolgens ging, na een toelichting voor de ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid, de bal snel rollen en werden in de periode 2009 – 2011 alle gemeentehuizen en ook de nieuwe brandweerkazerne in Terneuzen voorzien van een vaste DARES-antenne. De antenne is verbonden met een vaste lokatie in het gebouw waar een DARES Zeeland medewerker zijn of haar zender kan aansluiten. De meeste antennes zijn door DARES-medewerkers in eigen beheer geplaatst, de kosten werden door de betreffende gemeente gedragen. In september 2011 werd de laatste antenne geplaatst; op het gemeentehuis van Zierikzee waarmee de cirkel rond is.

Meer informatie: .

pa3hfj

Wijnand PA3HFJ is de webmaster van www.pi4zwn.nl en als zodanig verantwoordelijk voor zowel het technisch functioneren van de site als de inhoud. Tevens is hij namens het DQB sub-QSL-manager voor Regio 44. Hij is daarnaast één van de begeleiders van de in 2018 gestarte N/F-cursus..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *