Expeditie Staats-Spaanse Linies

Zet een aantal zend-amateurs, Landrover-adepten en militaire geschiedenis-geïnteresseerden (vaak zijn meerdere van deze kwaliteiten verenigd in dezelfde persoon) bij elkaar en je krijgt een jaarlijks terugkerend evenement: het Linieweekend. Twee dagen lang duikt men in de geschiedenis van ons mooie land waarbij menig “landmark” wordt aangedaan. Zelfs durft men zo af en toe van de begaanbare wegen af te wijken (het Landrover element) en de diverse voertuigen staan uiteraard met elkaar in draadloze verbinding via de 2 meterband.

Dit jaar waren de Staats-Spaanse Linies aan de beurt en deze zijn, voor de meeste deelnemers althans, dicht bij huis te vinden, n.l. in Zeeuws-Vlaanderen. Gedurende het weekend van 27 en 28 april werd dit landsdeel doorkruist, waarbij soms de dieseldampen van een Lightweigth Landrover voor langere tijd werden getrotseerd om toch maar die mooie plekjes te kunnen bezoeken, gelardeerd door de nodige achtergrondinformatie.

Een kleine bloemlezing uit de rijke fotoverzameling is in het Fotoboek te vinden. Voor de liefhebbers volgt hieronder nog enige aanvullende informatie.

.

De Staats – Spaanse Linies

De kreet “Staats” slaat hier op het bestuur van de opstandige provinciën, tijdens de 80 jarige oorlog. Na de moord op Willem van Oranje en het vertrek van de latere landsheer, de graaf van Leicester, zijn de opstandige provinciën (als de “Republiek” aangeduid), verder gegaan, met als bestuursorgaan de Staten van Holland.

Nadat de opstand zich uitbreide tot de Zuidelijke Nederlanden en de in Antwerpen gevestigde Staten-Generaal de “Akte van Verlatinge” het licht had doen zien, werd met de “Justificatie of Deductie” vastgelegd, dat de soevereine macht over “De Republiek” bij de Staten-Generaal kwam te liggen. Kortom; de opstandelingen zijn dus de “Staatsen”.

De Staats-Spaanse Linies is een stelsel van verbindingslinies dat tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Spaanse Successieoorlog (1701–1714) is ontstaan in Staats-Vlaanderen en in het Spaanse gebied onmiddellijk daarbuiten: Zeeuws-Vlaanderen, Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen. Deze Linies bestonden uit door dijken verbonden forten, schansen en redoutes. Ze werden aangevuld met versterkte steden en brede wateren.

pa3hfj

Wijnand PA3HFJ is de webmaster van www.pi4zwn.nl en als zodanig verantwoordelijk voor zowel het technisch functioneren van de site als de inhoud. Tevens is hij namens het DQB sub-QSL-manager voor Regio 44. Hij is daarnaast één van de begeleiders van de in 2018 gestarte N/F-cursus..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *