Gezellige Jaarvergadering 2017

Ieder jaar wordt de eerste woensdag van de maand de Jaarvergadering van de afdeling gehouden. Er wordt dan teruggeblikt op het afgelopen jaar maar zeker ook vooruit gekeken.

Na een welkomstwoord van voorzitter Karin PD0KM en het opnoemen van de afmeldingen werd het jaarverslag 2016 van secretaris Robert PA3GEO voorgelezen en goedgekeurd door de aanwezige leden. Uit het verslag blijkt maar weer hoeveel activiteiten er afgelopen jaar weer zijn ondernomen, een aantal ook samen met de Walcherse Veron afdelingen.

Daarna was het tijd voor het financiële jaarverslag over 2016. Bij ontstentenis van de penningmeester werd de jaarrekening en de begroting toegelicht door kascontrole commissielid Wijnand PA3HFJ. Vervolgens werden de bevindingen van de kascontrole commissie door het andere commissielid Jan PA3BKZ gedeeld waarna het bestuur werd gedechargeerd. De conclusie was dat de financiële situatie van de afdeling uitstekend is en er ruimte is om “leuke dingen” te doen of te kopen.

Tijdens het onderwerp bestuursverkiezing bleek dat de zittende bestuursleden allen nog een jaar door willen maar de leden wordt verzocht om voor volgend jaar toch eens na te denken over het invullen van een bestuurstaak. Het hoeft op zich niet zoveel van je vrije tijd te kosten.

Bij de mededelingen van het bestuur kwamen diverse onderwerpen aan de orde, o.a. de vraag van een lid of er een zondagse openstelling van de clubshack kan komen. Het bestuur acht dit moeilijk realiseerbaar omdat dit een terugkerend beslag legt op leden die dan de clubshack moeten openen en de belangstelling niet groot wordt geacht. Tevens zijn er op zondag regelmatig activiteiten op de Oranjeplaat etc. De vergadering is het hiermee eens. Wel wordt nog de mogelijkheid genoemd voor de leden om de sleutel op te halen en zelf activiteiten in de clubshack te ontplooien.

Ook de jaarlijkse barbecue kwam aan de orde. De animo was vorig jaar wat minder dan anders, moeten we hier nog mee door gaan? Mogelijke oorzaak zijn vakanties e.d. Voor dit jaar zal er t.z.t. aan de hand van de inschrijvingen verder gekeken worden.

Verder kwam o.a. ter tafel: zijn er suggesties voor een nuttige besteding van de financiële ruimte; de opbouw van het ATV station, uitleg over HAMnet n.a.v. een ingekomen bericht van initiatiefnemers, en de afdeling bestaat 25 jaar, hoe gaan we dat vieren?

Ook een overzicht van de nu reeds bekende activiteiten voor het komende jaar passeerde de revue. Kortom, het was weer een gezellige jaarvergadering waarbij overigens door zowel Karin als René de inwendige mens niet vergeten werd!

pa3hfj

Wijnand PA3HFJ is de webmaster van www.pi4zwn.nl en als zodanig verantwoordelijk voor zowel het technisch functioneren van de site als de inhoud. Tevens is hij namens het DQB sub-QSL-manager voor Regio 44. Hij is daarnaast één van de begeleiders van de in 2018 gestarte N/F-cursus..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *