Overhandiging apparatuur aan de Mercuur

Hr. Ms. Onverschrokken (M886, A856) was een Nederlandse oceaanmijnenveger van de Onversaagdklasse, in 1953 gebouwd door de Amerikaanse scheepswerf Peterson Builders Inc. uit Sturgeon Bay. De schepen van de Onversaagdklasse waren in de Verenigde Staten gebouwde mijnenvegers van de Aggressiveklasse. Na de uitdienstneming in 1973 werd het schip verbouwd tot torpedowerkschip en hernoemd tot Hr. Ms. Mercuur.

In 1987 stopte ook die taak. Na wat omzwervingen kwam het schip in 2017 naar Vlissingen, waar het ligt afgemeerd naast het Dokje van Perry. Op dit moment zijn vrijwilligers volop bezig met het restaureren van het schip om het weer open te kunnen stellen als museumschip.

Bij een bezoek aan het schip begin januari kwam de vraag of we als radiozendamateurs mee wilden denken over de inrichting van de radiohut en de radiowerkplaats.

Radiohut van de Mercuur

Een oproep in de Delta Loep van februari 2019 leidde tot een hoop reacties:

  • Kees, PA2CHM, boorde zijn MARAC bronnen aan en via hem kregen we veel foto’s van hoe de radiohut er de jaren ‘50 – ‘60 uit zag.
  • Tevens gaf Kees zijn eigen originele radio leerboeken uit zijn eigen marinetijd.
  • Piet, PA1PSD, doneerde een originele Junker seinsleutel voor in de radiohut.
  • Kobus, PE2LOJ, las de Delta Loep on-line en stond zijn originele AVO universeelmeter af.
  • Robert, PA3GEO, doneerde twee seinsleutels van Hongaarse origine.
  • Scouting Weurt gaf twee bouwpakketten van een “Fullerphone” die je uitstekend aan elkaar kan koppelen.
  • Vanuit een Nederlands baggerschip kwam een Sailor R1120 kortegolfontvanger met 24 volt voeding en de bekende groene Sailor RT-144 marifoon met de ronde schaal.
  • De XYL van om Rob Boerhorst, PA0RBO, vond het een geweldig idee dat de oude marineboeken van Rob naar de Mercuur zouden gaan.
  • Dan, PA1FZH, bouwde de seinsleutels en sounders op plankjes en stond zijn meetzender af.
PA1FZH overhandigd een AVO meter

Op zaterdag 6 april werden de spullen overhandigd aan de secretaris van de Mercuur door Kees, PA2CHM en Dan, PA1FZH namens alle gulle gevers.

Restauratiefase

Men was er erg blij mee. Nu zijn de diverse ruimten nog in de restauratiefase maar zodra ze klaar zijn, dan komen alle geschonken zaken daar waar ze thuis horen.

De seinsleutels met de sounders komen in twee verschillende ruimten waardoor de bezoekers een boodschap in CW naar elkaar kunnen seinen.

Ook hebben we gesproken over de mogelijkheid om een keer een special event station aan boord op te zetten en dat vond men een geweldig idee.

We hebben de toezegging gekregen dat we als zendamateurs op Walcheren een keer een gratis rondleiding krijgen. De datum zullen we nog plannen.

PA2CHM draagt een van de marineboeken over

pa1fzh

Dan PA1FZH is voorzitter van de afdeling Walcheren van onze zustervereniging Veron en organiseert mede veel activiteiten voor de gezamenlijke afdelingen op Walcheren. Tevens is Dan actief voor DRCO en één van de begeleiders van de in 2018 gestarte N/F-cursus..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *