HAM-nieuws

Reglement VRZA WAP Contest 2020

Op zaterdag 13 juni 2020 wordt voor de 52e maal wordt dan de VRZA Worked All Provinces Contest gehouden. De WAP Contest is een contest op VHF en UHF in de modes CW, FM en SSB. Hieronder volgen de details zoals aangekondigd door de VRZA Contestmanager.

Datum

Zaterdag 13 juni 2020, 14:00-20:00 UTC  (16:00-22:00 LT)

Deelname

Aan de 52e WAP contest kan worden deelgenomen door Nederlandse (inclusief de BES eilanden) en buitenlandse zend- en luisteramateurs en groepsstations in de volgende secties.

 • Sectie A: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor multi operators.
 • Sectie B: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor single operators.
 • Sectie C: 2 m en 70 cm band voor N-amateurs (single).
 • Sectie D: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor luisteramateurs.
 • Sectie E: All band (6m + 4 m + 2 m + 70cm en hoger), buitenlandse stations.
Verbindingen

Voor de contest tellen alleen de verbindingen mee die zijn gemaakt binnen de geldende tijden en waarvan alle gegevens correct zijn uitgewisseld. Dubbele en crossband verbindingen en verbindingen gemaakt via relaisstations e.d. mogen niet worden meegeteld. Elk station mag één maal per band worden gewerkt.

Voor sectie D geldt dat elk station per band maximaal 3 keer in het log mag voorkomen.

Uitwisselen

Met elk station dient te worden uitgewisseld:

 • Rapport en volgnummer (per band met 001 beginnen)
 • Voor een station binnen de Nederlandse grenzen de afkorting van de provincienaam van waaruit wordt gewerkt. Dit zijn; GR= Groningen, FR= Friesland, DR= Drente, OV= Overijssel, GD= Gelderland, FL= Flevoland, UT= Utrecht, NH= Noord-Holland, ZH= Zuid-Holland, ZL= Zeeland, NB= Noord-Brabant, LB= Limburg.
 • Voor alle stations buiten de Nederlandse grenzen de QTH- locator van waaruit wordt gewerkt.
Multipliers

Als multipliers tellen per band;

 • De gewerkte provincie.
 • De prefixen PJ4, PJ5 en PJ6
 • Het clubstation PI4VRZ/A van de VRZA.
 • Het clubstation PI4CQP/A van de redactie van CQPA.
 • Alle 17 VRZA afdelingsstations; Achterhoek PI4AVG, Oost-Brabant PI4EHV, Flevoland PI4FLD, Gooi PI4VGZ, Groningen PI4GN, Haaglanden PI4DHG, Helderland PI4ADH, Kagerland PI4KGL, Noord-Limburg PI4VNL, Zuid-Limburg PI4ZLB, Zuid-West Nederland PI4ZWN, Zuid Veluwe PI4EDE, IJsselmond PI4YSM, Twente PI4TWN, Amstelland PI4ASD, Eemland PI4RCB, Drenthe PI4VDR.

  (De afdelingsstations kunnen tijdelijk een speciale call gebruiken)
  De clubstations die zich hebben aangemeld zullen vanaf 10 juni 2020 op de website vermeld worden.

QSO punten

Ieder Nederlands station, ook de stations van de BES eilanden Bonaire PJ4, St. Eustatius PJ5 en Saba PJ6, is 10 qso punten waard, ieder buitenlands station 1 punt.

Score

De score is het totaal aantal QSO punten van alle banden bij elkaar opgeteld, maal het totaal aantal behaalde multipliers van alle banden bij elkaar opgeteld.

Afdelingsbeker

De behaalde punten door VRZA leden en VRZA-afdelingsstations tellen mee in het klassement voor de afdelingsbeker. (zie hiervoor het reglement van de afdelingsbeker).

Logs

Van de tijdens de contest gemaakte verbindingen moet per band een log worden gemaakt waarin moet worden vermeld;

 • Per verbinding: Tijd (UTC), call, band, beide cijfergroepen met de provincie of locator van het tegenstation en de mode.
 • In de sectie D: Tijd (UTC), call, band, rapport, provincie of locator van het gehoorde station en de call van het tegenstation.
 • Voor deze contest is geen logprogramma beschikbaar.

Log inzendingen dienen vergezeld te gaan van een voorblad waarop minimaal de volgende gegevens vermeld dienen te staan:

 • Call van het deelnemende station.
 • Provincie van waaruit wordt gewerkt.
 • Naam en adres van de (first) operator en eventueel /A adres.
 • Eventuele calls en namen van second operators.
 • De sectie waarin wordt deelgenomen.
 • Gebruikte apparatuur met gebruikte vermogen.
 • Lijst met de gebruikte multipliers.
 • DE PUNTEN BEREKENING.
 • Ondertekend “FAIRPLAY” statement.
Prijzen

Voor elke sectie zijn de volgende prijzen beschikbaar:

 • Een medaille voor de winnaar;
 • Een aandenken voor elke deelnemer met minstens 10 verbindingen.

Logs dienen uiterlijk 2 weken na de contest in het bezit te zijn van de contestmanager.

VRZA Contestmanager Karin Mijnders, Schippersweg 28, 4455 VP, Nieuwdorp
Of via e-mail; .

In alles waarin dit reglement niet voorziet wordt beslist door de contestmanager.

Best 73, Karin PA2KM
Nieuwdorp mei 2020

pa2km

Karin PA2KM was tot februari 2024 de voorzitter van de afdeling Zuid West Nederland, momenteel penningmeester a.i. en betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten. Daarnaast is ze namens het DQB ook de QSL-manager voor Regio 44 en de landelijke Contestmanager van de VRZA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *