HAM-nieuwsSK

Reverend George Dobbs, G3RJV, Silent Key

De amateurs die zich in onze regio fanatiek bezig houden met QRP, ofwel zenden met lage vermogens, zullen de naam rev. George Dobbs met bijbehorende call G3RJV zeker bekend in de oren klinken. Via een bericht op internet vernamen wij dat hij op 11 maart j.l. na een periode van afnemende gezondheid is overleden.

Hij was in 1974 oprichter van de Engelse GQRP club en heeft een schier onuitputtelijke stroom aan technische artikelen geschreven. Zijn lijfblad was natuurlijk de uitgave van de GQRP, “SPRAT” genaamd, maar ook in de grotere bladen verschenen met regelmaat zijn artikelen, zoals de deelnemers aan de leesmap hebben kunnen ondervinden. Daarnaast heeft hij ook enige boeken geschreven op QRP gebied.

George Dobbs is 75 jaar geworden.

pa3hfj

Wijnand PA3HFJ is de webmaster van www.pi4zwn.nl en als zodanig verantwoordelijk voor zowel het technisch functioneren van de site als de inhoud. Tevens is hij namens het DQB sub-QSL-manager voor Regio 44. Daarnaast is hij betrokken bij de organisatie van vele activiteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *