Regio 44

Corona-update maart 2021

Zoals naar aanleiding van de huidige berichtgeving rondom de situatie met het COVID-19 virus was te verwachten heeft de laatste persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge weinig aanleiding tot vreugde gegeven. Slechts de aanvangstijd van de avondklok zal per 31 maart een uurtje later zijn, dus verschuiven van 21 naar 22 uur. Alle andere beperkingen blijven voorlopig gehandhaafd.

Hierdoor zullen de maatregelen die de VRZA en VERON afdelingen in Regio 44 genomen hebben ook voortgezet worden. Omdat we de verlenging van de lockdown al aan zagen komen is er ook vooruit gekeken naar de gebruikelijke voorjaarsactiviteiten. Hieronder volgt een overzicht.

  • Ook in april zullen de afdelingsbijeenkomsten van VRZA ZWN en VERON WAL niet doorgaan en worden vervangen door de radiorondes op de eerste en tweede woensdag van de maand, met resp. PI4ZWN en PI4WAL om 20 uur op 145.225 MHz. En uiteraard is er ook nog de Technoronde op elke zondag om 21 uur op dezelfde frequentie.
  • PI4ZWN zal de Locatorcontest editie april wederom niet vanuit de clubshack actief zijn maar vanuit de thuisshack van één van de operators.
  • De maandelijkse ZWN Techno Avond zal helaas ook in april niet plaats vinden.
  • Voor zondag 28 maart was er een Familievossenjacht aangekondigd, deze zal geen doorgang vinden. Dit was overigens geen moeilijk besluit aangezien er maar weinig aanmeldingen waren ontvangen.
  • Gezien de voortdurende onzekerheid zal er begin juni geen officieel Velddagweekend worden georganiseerd. Er staat je uiteraard niets in de weg om op individuele basis een portable station in de lucht te brengen!
  • Wat kan er dan wel? We willen in ieder geval gaan inventariseren of er net als in het voorgaande Corona jaar voldoende animo is voor het opstarten van de 80 meter vossenjachten op de vierde woensdagavond van de maand, vanaf april. In principe kan men hierbij voldoende afstand bewaren en op tijd thuis zijn, mocht de avondklok dan nog van kracht zijn. De jachten kunnen dus veilig plaats vinden. Nadere berichtgeving volgt.
  • Voor de deelname aan de Internationale Molendag in mei zullen we nog nader kijken of, en zo ja in welke vorm deze eventueel door kan gaan.

Gelukkig kunnen we elkaar nog “on the air” ontmoeten, dat is het voordeel van onze hobby! Dat kan in bovengenoemde rondes, maar ook via een van de repeaters die onze regio rijk is. Tevens weten amateurs elkaar bij het stijgen van de temperatuur wel weer te vinden op de bekende Oranjeplaat. Op gepaste afstand, dat dan weer wel…

VRZA Zuid West Nederland, VERON Walcheren.

pa3hfj

Wijnand PA3HFJ is de webmaster van www.pi4zwn.nl en als zodanig verantwoordelijk voor zowel het technisch functioneren van de site als de inhoud. Tevens is hij namens het DQB sub-QSL-manager voor Regio 44. Daarnaast is hij betrokken bij de organisatie van vele activiteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *