Verslagen

Hete Antennemeetdag

Zondag 25 augustus 2019 was er weer de jaarlijkse Antennemeetdag. Zoals al jaren gebruikelijk werd deze wederom gehouden op het dagrecreatieterrein Oranjeplaat aan het Veerse Meer. De temperatuur liep tijdens dit evenement – letterlijk – hoog op!

Hoewel je bij de oliebollen die Elna, de XYL van Dan PA1FZH, had gebakken wellicht eerder aan de winter denkt smaakten deze niet minder bij 30 graden omgevingstemperatuur, zo werd empirisch vastgesteld.

Of het met die hoge temperatuur te maken had weten we niet, maar er werden deze keer maar weinig antennes ingebracht om deze aan de tand te laten voelen. Toch werd er zeker met antennes “gespeeld” en konden de organisatoren Dan en Wijnand op het einde van de dag tevreden terugblikken.

De Elecraft KX-2 van Frans PA0INA.

Antennetechnisch was het wellicht dus wat minder, maar dat wil niet zeggen dat de E van Experimenteel niet volop over Oranjeplaat rond waarde. Zo toonde Frans PA0INA zijn bijna afgebouwde LF converter. De aanwezigen bekeken de netjes gewikkelde spoelen en zagen dat het goed was. Weer een SAQ luisteraar er bij! Jammer dat SAQ pas weer op Kerstavond in de lucht komt, maar ook op LF bakengebied is er nog voldoende te beluisteren. Ook werd de verbinding tussen de Elecraft KX-2 / KX-3 en de laptop beproeft. Helaas was de USB-serieel converter de spelbreker.

Digitaal zendingswerk

Het DMR gebruik breidt zich langzaam uit. Aan de hand van enige hands-on trainingen werd er een schuchtere analoge gebruiker geprobeerd te verleiden tot een overgang naar het digitale onbekende. De toekomst zal leren of dit “zendelingenwerk” tot een blijvende bekering heeft geleid.

De oliebollen van Elna vonden gretig aftrek.

Niet onvermeld mag blijven dat er tijdens het Lighthouse weekend meer dan 160 verbindingen zijn gemaakt. Met een gepaste trots werden de eerste QSL kaarten aan de operators overhandigd. De rest van de kaarten werden met vereende krachten in de Defender van de (sub) QSL managers PA3HFJ en PA2KM getild en zullen hun weg op de komende afdelingsavonden naar de overige amateurs vinden.

Wijnand PA3HFJ had een Diamond X-200 verticale 2m/70cm antenne meegenomen die voor komende activiteiten ingezet gaat worden. Om teleurstelling te voorkomen wil je dan wel zeker weten dat de antenne werkt. De antenne-analyser zag geen bezwaar in toekomstig gebruik.

High-power Frans

Tevens werd een halve G5RV dipoolantenne opgezet. Deze HF antenne is geschikt voor 40 meter en hoger. Ook deze bleek in prima conditie te zijn. Frans PA0INA bewees dit met een praktijktest; hij werkte een aantal SOTA stations in Schotland met deze antenne en de IC-7100 transceiver in de Land Rover van Wijnand en Karin. Met 100 Watt output wat meer vermogen dan Frans met de Elecraft KX-2 gewend is, maar het doel heiligt de middelen, zo vond Frans. Overigens werden later de KX-2 en de SOTA antenne alsnog geïnstalleerd voor het maken van aanvullende verbindingen.

De scanners van Michel PD4AVO en Ronald PA10725.

Michel PD4AVO en Ronald PA10725 waren druk in de weer met een aantal scanners en daarvoor bestemde antennes. De welbekende Diamond X-50 werd vergeleken met een specifieke scanner-ontvangstantenne. Het finale oordeel moeten we je helaas nog even schuldig blijven maar wellicht kan Michel ons dat nog eens melden. Overigens proberen Michel en Ronald het scannerluisteren weer wat meer onder de aandacht te brengen, zie hun nieuwe website!

Low-power Robert

Robert PA3GEO is tegenwoordig steeds meer van de lage vermogens. Zo werd een kleine stand-alone WSPR zender getoond met de onlangs door Dan PA1FZH gemonteerde bandfilters. Deze moet de harmonischen die uit het zendertje komen onderdrukken zodat aan de licentievoorwaarden voldaan wordt. Uiteraard werd de proef op de som genomen door op enige afstand op een harmonische frequentie te luisteren mét en zònder filter, en zo kon worden vastgesteld dat Dan prima werk had afgeleverd. Verder werd trots de SOTA vlag getoond en de FT-817 aan het werk gezet.

WSPR-zender en bandfilter van Robert PA3GEO.

Door de dag heen was er veel bezoek en werd er veel geconverseerd over van alles en nog wat, zoals de activiteiten rondom de herdenking van de Slag om de Schelde. Cor PE1PTQ gaf een preview van de mooie informatieborden die hij voor dit doel gemaakt heeft, en eerder had René PA3CKP nog wat overleg over de PA75SODS activiteit gevoerd.

En wie en wat er verder langskwam en gebeurde kun je zien in het Fotoboek.

pa3hfj

Wijnand PA3HFJ is de webmaster van www.pi4zwn.nl en als zodanig verantwoordelijk voor zowel het technisch functioneren van de site als de inhoud. Tevens is hij namens het DQB sub-QSL-manager voor Regio 44. Daarnaast is hij betrokken bij de organisatie van vele activiteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *