Afdelingsnieuws

Terug- en vooruit kijken

Beste OM’s en YL’s,

Het jaar 2021 was weer een vreemd jaar, ook voor wat onze activiteiten betreft. Gelukkig konden de meeste buiten activiteiten doorgaan, maar sommige activiteiten moesten we vanwege de corona regelgeving helaas laten schieten.

Zo’n jaar laat ook zien hoe flexibel we met z’n allen zijn.

De nieuwjaarsbijeenkomst kon niet doorgaan maar in plaats daarvan kregen jullie allemaal een USB stick met een toespraak van mij erop en een VRZA pen en opschrijfblokje. In februari kon de PACC niet vanuit de clubshack gehouden worden vanwege de beperkingen maar daar hebben Wijnand PA3HFJ en ondergetekende een oplossing voor gevonden door de contest vanuit huis in de eigen shack te doen. De vossenjachten worden gelukkig buiten gehouden en er waren erg veel deelnemers dit jaar. De koffie bij de vos werd altijd op gepaste afstand genuttigd, maar we waren er wel steeds met elkaar en konden even bijkletsen.

In de zomer leek alles bijna normaal. We hebben vaak met een groep amateurs en partners aan Oranjeplaat gezeten in verschillende samenstellingen. Zelfs de WAP-contest werd hiervandaan gedaan. En ook de traditionele barbecue bij de clubshack in Vlissingen kon doorgaan.

Aan de Locatorcontest is ook elke maand deelgenomen. Meestal door Wijnand en Robert vanuit de clubshack maar ook soms vanuit de thuisshack.

2022: speciale calls

Ondanks een klein aantal tegenslagen (bijv. de Molendag die niet door kon gaan) houden we de moed erin en kijken we vooruit naar het jaar 2022 waarin we weer speciale calls in de lucht hopen te zetten met verenigde Zeeuwse Zendamateurs, in het watersnoodmuseum en in oktober tijdens een herdenking van de koude oorlog.

Natuurlijk hebben we diverse mensen bij activiteiten moeten missen dit jaar omdat zij vanwege hun gezondheid er voor kozen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Gelukkig kunnen we deze mensen wel over de radio horen.

Vanwege de aangekondigde lockdown zal ook dit jaar de nieuwjaarsreceptie niet door kunnen gaan en voor de jaarvergadering moeten we maar nog afwachten wat de regels dan zijn maar desnoods gaan we dan online.

Prettige Feestdagen en een voorspoedig en gezond 2022 gewenst!

het afdelingsbestuur van VRZA afd. Zuid West Nederland

Ik wens jullie allemaal een gelukkig en gezond 2022 en hoop jullie allemaal weer te mogen ontmoeten. Zo niet in de clubshack dan wel bij een van de buitenactiviteiten die we toch hopen te organiseren.

73 Karin PA2KM, voorzitter VRZA ZWN.

pa2km

Karin PA2KM was tot februari 2024 de voorzitter van de afdeling Zuid West Nederland, momenteel penningmeester a.i. en betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten. Daarnaast is ze namens het DQB ook de QSL-manager voor Regio 44 en de landelijke Contestmanager van de VRZA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *