Afdelingsnieuws

VRZA ZWN Corona Update november

Op dinsdag 3 november j.l. zijn er door de overheid aanvullende maatregelen afgekondigd die de Corona-curve verder naar beneden moeten afbuigen. Helaas heeft dit ook gevolgen voor de activiteiten van onze afdeling.

De voor ons meest relevante wijzigingen betreffen de aanwijzing dat er nog slechts twee personen (buitenom gezinsleden) als groep samen mogen komen, zowel binnen in openbare ruimten als buiten. Dit houdt in dat het afdelingsbestuur heeft besloten om de clubshack voorlopig gesloten te houden en er dus geen activiteiten kunnen plaats vinden.

De gevolgen

Op de korte termijn heeft dit twee gevolgen. De Technoavond van woensdag 18 november zal niet door gaan. En daarnaast zal de crew van PI4ZWN dinsdag 10 november niet vanuit de clubshack deelnemen aan de Locatorcontest.

Maar uiteraard zal de call tijdens de contest wél worden geactiveerd. Deze keer zal Robert PA3GEO als PI4ZWN deelnemen vanuit zijn thuis QTH te Rilland in JO21CJ. Robert is tussen 20 en 23 uur lokale tijd actief met een X510 verticale antenne op 8 meter hoogte en 50 Watt output op 145.225 MHz. Hij zal proberen iedereen te werken die we normaal ook in Vlissingen kunnen horen. Hopelijk kunnen we zo toch de nodige punten voor de afdelingscall bij elkaar sprokkelen!

De ZWN co-operator Wijnand PA3HFJ zal deze contest-editie ook vanuit zijn eigen shack onder eigen call actief zijn, maar Karin PA2KM krijgt natuurlijk voorrang bij de antenne- en bandkeuze… hi!

QSO Party

Daarnaast kunnen we nu ook al zeggen dat de deelname van PI4ZWN aan de VRZA QSO-Party later deze maand ook niet vanuit de clubshack zal plaats vinden. Binnenkort volgt hier nadere informatie over.

pa3hfj

Wijnand PA3HFJ is de webmaster van www.pi4zwn.nl en als zodanig verantwoordelijk voor zowel het technisch functioneren van de site als de inhoud. Tevens is hij namens het DQB sub-QSL-manager voor Regio 44. Daarnaast is hij betrokken bij de organisatie van vele activiteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *