Afdelingsnieuws

VRZA ZWN Jaarvergadering 2024

Woensdag 7 februari is het weer zover; de Jaarvergadering van de VRZA afd. Zuid West Nederland vindt dan weer plaats. Het afdelingsbestuur legt dan verantwoording af over het vele werk dat zij het afgelopen jaar met grote inzet verricht heeft.

Het is voor onze afdelingsleden tevens hét moment om mee te praten over het te voeren beleid voor het komende jaar. En behalve de gebruikelijke activiteiten en het special event rond de Koude Oorlog springt er natuurlijk één in het bijzonder uit, n.l. de verhuizing van de Clubshack naar een andere, tijdelijke, locatie bij de HZ. Genoeg te bespreken dus!

Live of online

De leden hebben inmiddels al meerdere berichten ontvangen over de jaarvergadering, zoals de agenda en de verslagen van de secretaris en penningmeester. Mocht je het nog niet gedaan hebben, laat dan alsnog even aan de secretaris weten of je wel of niet aanwezig zult zijn. Dat kan ook dit jaar weer in levende lijve alsook online, want die laatste – tijdens de corona-periode geboren – mogelijkheid houden we erin als service naar de leden die verder weg wonen in ons “verzorgingsgebied”.

Voor de volledigheid laten we hier nogmaals de Agenda van de Jaarvergadering passeren:

Agenda

  1. opening en vaststellen van de agenda
  2. verslaggeving van de vorige jaarvergadering
  3. jaarverslag 2023 door de secretaris
  4. financieel jaarverslag 2023 door de penningmeester
  5. verslag kascontrole commissie
  6. bestuursverkiezing nieuwe voorzitter
  7. mededelingen van het bestuur
  8. activiteiten in 2024
  9. rondvraag en vaststelling van de volgende jaarvergadering

De Clubshack is woensdagavond vanaf 19:30 uur geopend en de vergadering start om 20:00 uur. Probeer s.v.p. op tijd aanwezig te zijn om het verloop van de vergadering zo min mogelijk te verstoren.

De leden die hebben aangegeven online mee te doen zullen dinsdag de link ontvangen om in te kunnen loggen. We gebruiken hiervoor het programma Zoom. Je kunt vanuit je internetbrowser inloggen, maar evt. ook de Zoom client van tevoren op je computer installeren. Ook hier geldt: vanaf 19:30 uur gaan onze kanalen open.

We hopen zoveel mogelijk van onze leden te kunnen begroeten, dus graag tot woensdag 7 februari!

pa3hfj

Wijnand PA3HFJ is de webmaster van www.pi4zwn.nl en als zodanig verantwoordelijk voor zowel het technisch functioneren van de site als de inhoud. Tevens is hij namens het DQB sub-QSL-manager voor Regio 44. Daarnaast is hij betrokken bij de organisatie van vele activiteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *