Verslagen

Verslag Algemene ledenvergadering VRZA 2015

Zaterdag 11 april zijn Wijnand PA3HFJ en Karin PD0KM naar Eemnes (boven Hilversum) gereden om de algemene ledenvergadering van de VRZA bij te wonen.

De vergadering begon keurig op tijd en na de opening en de vaststelling van de agenda konden we beginnen met het afwerken van de 18 agendapunten.

Er waren natuurlijk punten die elk jaar terug komen zoals de verslagen van de vorige vergadering, het jaarverslag, het financieel jaarverslag en het verslag van de commissie over het amateuroverleg met het AT in samenwerking met de VERON.

Na deze verslagen was het al tijd voor de herverkiezing van bestuurslid Gerard van Oosten, PA1GR, en het afscheid van de voorzitter, Wim Visch, PG9W en lid, Martin van Gils, PA1MVG. Het zittende bestuurslid Floris Wijnnobel, PA1FW is gekozen als nieuwe voorzitter. Er zijn geen nieuwe kandidaten aangemeld en hiermee is het aantal bestuursleden onder het vereiste minimum van 5 gekomen. De VRZA zoekt dus nieuwe bestuursleden!

Na de lunchpauze werd het duidelijk dat er nog veel meer vacatures zijn. We hebben puntsgewijs het rapport van de werkgroep vernieuwing VRZA doorgenomen. Dit rapport is na te lezen in de CQ-PA van maart 2015. De meeste punten zijn aangenomen en voor een aantal punten zijn voor de uitvoering tijdens de vergadering al mensen gevonden om deze punten uit te gaan voeren.

Enkele belangrijke punten om te noemen zijn:

  • Het AT is bezig met een onderzoek naar een nieuw roepletter beleid. Als dit door gaat krijgt ieder een unieke call die gekoppeld gaat worden aan het burgerservice nummer. Hierdoor zal er nooit een call opnieuw uitgegeven kunnen worden (dit is al zo met PA0 calls).
  • Er komt toch géén onderzoek naar de primaire status van zendamateurs in de 70 cm band naar aanleiding van de negatieve publiciteit na veroorzaakte storingen.
  • De jaarverslagen van de afdelingen worden (na toestemming) voortaan gedeeld via de website en/of de CQ-PA. Zodat afdelingen leuke ideeën op kunnen doen van elkaar.
  • Voortaan krijgen de leden die naar de medewerkersdag komen een benzinevergoeding met een maximum van 1 auto per afdeling en aftrek van de eerste € 10,- voor eigen rekening.
  • Er zijn staande de vergadering 4 nieuwe redactieleden gevonden voor de CQ-PA.
  • De vernieuwing van de website zal gaan starten maar hiervoor is nog een tekort aan personen die zich bezig gaan houden met zowel het technische gedeelte alsmede vooral de lay-out en content.
  • De contributie voor volgend jaar blijft gelijk aan die van dit jaar: € 32,50.

Om 15.00 uur was de vergadering zoals gepland afgelopen en konden wij weer naar huis maar nu met een lading bekers van de locatorcontest en de afdelingsbeker voor de club in de auto.

pa3hfj

Wijnand PA3HFJ is de webmaster van www.pi4zwn.nl en als zodanig verantwoordelijk voor zowel het technisch functioneren van de site als de inhoud. Tevens is hij namens het DQB sub-QSL-manager voor Regio 44. Daarnaast is hij betrokken bij de organisatie van vele activiteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *