Levendige VRZA ZWN Jaarvergadering

Woensdag 7 februari vond de jaarvergadering van de VRZA afd. Zuid West Nederland plaats. Het is de enige bijeenkomst die een wat formeler karakter heeft want het blijft natuurlijk toch een “officiële” gebeurtenis. Maar dat wil overigens niet zeggen dat het een saaie vergadering betreft, verre van dat zelfs!

Uiteraard zijn er de gebruikelijke plichtplegingen die nu eenmaal bij zo’n vergadering horen. Zo houdt de voorzitter een korte toespraak (waarbij natuurlijk de festiviteiten rondom 25 jaar ZWN aan bod kwamen), leest de secretaris zijn jaarverslag voor (ons ledental is met 5 amateurs toegenomen!) en behandeld de penningmeester zijn jaaroverzicht over 2017 en de begroting voor het nieuwe jaar. Daarnaast doet de kascommissie verslag van haar bevindingen (wederom hulde voor het nauwgezette werk van de penningmeester).

Ook komt ieder jaar de samenstelling van het afdelingsbestuur aan de orde. Karin PD0KM, Robert PA3GEO en Jeroen PE1MWB gaan ook in 2018 de afdeling in goede banen zien te leiden. Met name Jeroen en Robert hebben al heel lang zitting in het bestuur, maar ze doen het nog steeds met veel plezier! Dat neemt niet weg dat verversing van het bestuur op termijn toch wel gewenst is. Achter de schermen wordt er al wat zendingswerk verricht, zo konden we vernemen…

Cursus N / F

Daarnaast is er gesproken over de mogelijkheden om amateurs in de regio te ondersteunen in hun wens om de N- of F-vergunning te behalen. E.e.a. zal in overleg met andere afdelingen nog verder uitgewerkt worden, maar gedacht wordt aan het gezamenlijk starten aan de online cursus van DLZA (Digitale Leeromgeving Zend Amateurs) in combinatie met klassikale bijeenkomsten om problemen met de online geleerde stof te bespreken. Tegen de zomer zal er meer bekend worden, dus houd de website in de gaten!

Verder kunnen we melden dat Rolf PA3GFW als gelukkige winnaar van de PD0KM Locatorcontestcake uit de bus kwam, werd er uiteraard vooruit geblikt naar de komende activiteiten en kwam de VRZA ALV nog even aan de orde. Na de vergadering werd er nog volop na gekletst, kortom het was gewoon weer een gezellige bijeenkomst waarbij we ook nog een nieuw lid mochten verwelkomen.

pa3hfj

Wijnand PA3HFJ is de webmaster van www.pi4zwn.nl en als zodanig verantwoordelijk voor zowel het technisch functioneren van de site als de inhoud. Tevens is hij namens het DQB sub-QSL-manager voor Regio 44.

Eén gedachte over “Levendige VRZA ZWN Jaarvergadering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *